Trenčianska Teplá

Trenčianska Teplá s približne 4 000 obyvateľmi sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Ilavskej kotliny na výbežkoch Strážovských vrchov. K obci patria aj miestna časť Dobrá a Príles.

Obec Trenčianska Teplá leží na strednom Považí. Už v minulosti dostala prívlastok "Perla Považia". Z jednej strany obce sú lesy Strážovského pohoria, druhú stranu lemuje rieka Váh. Svojou polohou sa stala obec križovatkou ciest.

Zaujímavosti:

Rímskokatolícky kostol sv.Matúša

Dominantou Obce Trenčianska Teplá je rímskokatolícky kostol sv. Matúša postavený v barokovom slohu v roku 1733 na starších základoch. Hlavný oltár je barokovo – klasicistický z poslednej tretiny 18. storočia. Uprostred stĺpovej architektúry sú obrazy sv. Matúša evanjelistu a najsvätejšej trojice. Kazateľnica so sochami evanjelistov a Krista je z poslednej tretiny 18. storočia a krstiteľnica z čias okolo roku 1830.

Kostol sv. Kríža

V miestnej časti Dobrá sa nachádza kostol sv. Kríža a vedľa neho veža so zvonicou z románskeho slohu. Zvon na veži pochádza z roku 1516. Pod kostolom sú zvyšky krypty. Dobrá mala jeden z najstarších románskych kostolov na Považí, zaujímala popredné miesto v cirkevnej správe.