Omšenie

Omšenská Baba - prírodná rezervácia

Za chránené územie bola vyhlásená dňa 25.4.1967. Je súčasťou Strážovskych vrchov, nachádza sa nad obcou Omšenie v nadmorskej výške 669 m. Územie je budované z triasových vápencov a dolomitov s význačnou vápencovou skalnou kvetenou, ktoré najmä vo vrcholovej časti vystupujú v podobe balvanov a brál. Na južnej strane rastie prvosienka holá, muchovník vajcovitý a hlaváč lesklý, ponikles. Z chránených druhov cicavcov tu žije plšík lieskový a v posledných rokoch sa v Omšenskej doline zdržuje i medveď hnedý. Z plazov je to slepúch lámavý, vyskytuje sa tu aj jašterica múrová a užovka hladká. Z Trenč. Teplic na Omšenskú Babu je vzdialenosť 7,5 km.