Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej Kotoline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode.
Už v minulosti svojou zemepisnou polohou bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo malo nemalý význam pre rozvoj mesta.

Zaujímavosti:

Dubnická grotta s výhliadkovou vežou. Grotta tvorila súčasť rozsiahleho francúzskeho parku na konci 17. storočia. Postaviť ju dali Ilešháziovci. Hrávali tam šachy, oddychovali v chládku umelej jaskyne a kochali sa výhľadom na rybníky a ovocné záhrady. Okrem rozkvetu zažila aj obdobie postupnej devastácie a požiar. V súčasnosti je jedinečným architektonickým skvostom, ktorý sa nachádza na území Parku J. B. Magina pri Dubnickom kaštieli. Babylon, ako grottu ľudovo nazývajú, je vybudovaná z tufového a lomového kameňa a má pripomínať tajuplnú ruinu. Pozostáva z umelej jaskyne – grotty a drevenej výhliadkovej veže s neogotickými vytrážovými oknami. Ku Babylonu sa viazalo mnoho rozprávaní, ktoré hovoria o tajných chodbách do kaštieľa, či až na Trenčiansky hrad. Z výhliadkovej miestnosti je krásny výhľad na Považie a Vršatecké bralá a údajne bolo z tadiaľto vidieť až do Trenčína.